Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Historie - Hemne kommune

Historie - Hemne kommune

Nåværende Hemne kommune består av deler av 4 tidligere kommuner – Hemne – Vinje – Heim – Snillfjord.

Hemne ble eget prestegjeld i 1765. Tidligere var det sammen med Hitra og Frøya.

1837: Kommunalt selvstyre ble innført og Hemne prestegjeld vart en samlet administrativ enhet (Formannskapslova vart sett i verk). Valg i Hemne hovedsogn på Holla, den 09.juni 1837. Valg for Vinjefjordingene året etter (Vinje sokn hørte til Vik tinglag på Nordmøre enda). Formannskap og representanter vart valgt hver for seg. Annen hvert år sto halvparten på valg, slik at hvert medlem fikk en periode på minst fire år. Denne ordninga varte til 1898. Communebestyrelsen møttes gjerne en tre-fire ganger i året.

Fra 1838 til1911 var Hemne, Vinje, Snillfjord og Heim en kommune.

Stor Hemne fra 1837 blir splitta i fire små kommuner:

- 25.juli 1910 vart Heim sokn oppretta som egen kommune (del av dagens Snillfjord og Hemne kommune)

- 01.juli 1924 vart Vinje sokn oppretta som egen kommune(del av dagens Hemne kommune)

- 01.juli 1924 vart Snillfjord oppretta som egen kommune(del av gamle Hemne herred)

I 1964 ble det kommunesammenslåing igjen. Deler av Heim kommune, det av tidligere Heim som ligg på Hemnesiden av Hemnefjorden(vestre del av Heim (gnr. 31 – 53)), ble innlemmet i Hemne kommune. Den delen av gamle Heim kommune som ligg på Snillfjorden sin side av Hemnefjorden (Østre del av Heim), ble innlemmet i Snillfjord kommune. Hele Vinje kommune ble innlemmet i Hemne kommune.

Noe fast kommunehus eksisterte ikke før på 1900 tallet. 1906 – Hevne sparebank ble bygget og den inneholdt kommune- og rettslokale, som ble det første faste lokale for den kommunale virksomheten.

Laster...