Arkivplan.no

Hemne kommune - arkivplan 2016 -2019

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.

I kommunene er arkivansvaret en del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jfr. Kommunelovens § 23.

Dette ansvaret er i Hemne kommune delegert til Stabsleder v/arkivleder som har kontroll og oppfølgingsansvar for arkivet.
Dette innebærer også at arkivleder skal gi rettleiing, råd og instrukser for arkivarbeidet i samsvar med forutsetningene gitt i eller i medhold av arkivloven.

Dette er en administrativ håndbok med oversikt over Hemne kommune sine historiske/nåværende arkiver og rutiner.